Værd at vide

om at være efterskoleelev

Skoleåret 2021/2022

Arbejdstøj/sko: Medbring arbejdstøj, gammelt tøj, kedeldragt eller lignende til brug i værkstederne – også til udendørs brug.

Brand: Af hensyn til brandfare er der installeret røgdetektorer på alle værelser, og der er brandslukningsudstyr på alle gange. Ved brandalarm skal alle mødes i skolegården, og brandinstrukserne skal følges. Eleverne informeres om gældende brandinstruks ved skolestart.

Cykel: Der skal medbringes en cykel på ankomstdagen. Cyklerne er låst inde i skolens cykelskur, og der åbnes til skuret i fritiden og ved cykelaktiviteter.

Cykelhjelm: Alle skal bruge cykelhjelm på alle cykelture arrangeret af skolen.

Dagsrytme:

7.30:             Vækning

7.55:             Gå til spisesal

8.00:            Morgenmad

8.30:            Opgaver på værelset (lufte ud, rydde op, rede seng, rengøring)

9.00:            1. lektion i klassen

9.55:             Pause med frugt på torvet

10.20:           2. lektion i klassen

11.00:           Pause

11.10:            3. lektion i klassen

11.50:           Pause

12.00:           Middagsmad i spisesalen

12.55:           4. lektion valgfag/linjefag (tirsdag i klassen)

13.40:           Pause

13.50:           5. lektion valgfag/linjedag (tirsdag i klassen)

14.35:           Pause (onsdag og fredag fri kl. 14.25)

14.45:           6. lektion valgfag (tirsdag i klassen)

15.30:           Fritid (frugt og brød på torvet)

17.30:           Rengøring hver anden uge eller to dage ugentligt

18.00:           Aftensmad i spisesalen

18.45:           Stilletid på værelset

19.30:           Fritid

21.00:           Samling i spisesalen

21.55:           Sige godnat

22.00:          Gå på værelset

22.15:           Slukke teknik (pc, Ipad, mobil m.v.)

22.30:           Slukke lys og sove

 Elevregler: Alle har et medansvar for godt kammeratskab og samvær på Stubbekøbing Efterskole. Vi forventer, at hver enkelt viser hensyn, forståelse og hjælpsomhed over for kammerater, personale og gæster på skolen. Vi forventer, at henstillinger fra personalet efterkommes.

På Stubbekøbing Efterskole gælder følgende

      Hovedregler: (Overtrædelse af disse regler, kan medføre bortvisning fra skolen)

 • Du må ikke udøve fysisk eller psykisk vold, herunder mobning, dette tolereres ikke
 • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller rusmidler af nogen art på skolen og ved rejser til og fra skolen
 • Du skal deltage aktivt og positivt i skolens hverdag
 • Drenge og piger har ikke adgang til hinandens gange og værelser og seksuelt samvær er ikke tilladt

Øvrige regler:

 • Stubbekøbing Efterskole er en røgfri skole – også i fritiden. Dette gælder også for e-cigaretter, snus og lattergas. Gælder også for gæster på skolen
 • Energidrik er ikke tilladt på skolen og ved rejser til og fra skolen
 • Du er selv ansvarlig for de ting, som du medbringer til skolen
 • Du må spille musik på værelset, hvis det ikke generer andre
 • Indbyrdes køb og salg eleverne imellem er ikke tilladt
 • Hvis en elev afbryder opholdet i utide, opkræves et gebyr på 3.000 kr., og der betales skolepenge ugen ud

Ferier og forlængede weekender: Se kalenderen.

Forsikring: Forældre skal SELV tegne forsikring for den enkelte elev. Spørg jeres forsikringsselskab. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle skader samt ødelagte og bortkomne ting. Vi forbeholder os ret til at forlange erstatning, hvis du ødelægger efterskolens ejendele.

Forældrekontakt: Der er en skole/hjem samtale i løbet af skoleåret, fredag d. 26. november 2021 om eftermiddagen/aftenen. Desuden er forældre altid velkomne til at kontakte efterskolen enten på telefon eller via Viggo.

Fri: Hvis eleven skal have fri fra skolen, kan det kun ske efter forudgående henvendelse fra forældrene. Det er kun ledelsen, som kan give fri. Vi anmoder forældrene om, kun at bede eleverne fri i yderst begrænset omfang. Vi slutter ugen fredag kl. 14.25, vi anmoder om, at eleverne først hentes her.

Fritid: I fritiden, dvs. efter skoletid, må du forlade skolens grund, men der er mødepligt til alle måltider og samlinger. Efter kl. 18.00 må du ikke forlade skolens grund.

Fra kl. 22.00 til kl. 7.00 næste morgen skal du være på dit værelse. Kl. 22.30 skal du være i seng, og lyset skal være slukket.

Gæster: Forældre og andre pårørende er velkomne til at besøge eleven på skolen. Besøg af gæster skal aftales med vagtlæreren og melde sig til samme ved ankomst og afrejse.

Internet og it-regler: Der er trådløst netværk på skolen, som er slukket om natten

Vi accepterer ikke grimt sprog, grænseoverskridende adfærd og hadefulde beskeder på SMS, Messenger, SnapChat og andre sociale medier.

Knallert/El-løbehjul: Må gerne medbringes, men må kun benyttes til og fra skolen i forbindelse med weekend og vil være låst inde de andre dage.

Kontaktlærer: Hver elev får tildelt en kontaktlærer, som er en lærer fra ens klasseteam.

Kostpolitik: På Stubbekøbing Efterskole er skolens kost- og madkultur vægtet højt. Vi vil gerne bidrage til gode madvaner i form af sund og varieret kost.

Læge: Lægehuset i Stubbekøbing kan KUN benyttes ved akut opstået sygdom. Lægebesøg hos egen læge bedes så vidt muligt lagt i forlængelse af weekenden enten mandag eller fredag.

Medicin: Det skal oplyses til efterskolen, hvis du bruger nogen form for medicin. Medicinen opbevares i et aflåst skab på lærerværelset, hvorfra det udleveres. I mindre omfang kan vi hjælpe med en hovedpinepille – Der SKAL udfyldes medicinseddel på alle også, selv om man ikke får medicin.

Mobiltelefon: Undervisningstiden er mobilfri, og alle elever skal aflevere deres telefon på skolens kontor inden undervisningens start. Telefonen udleveres efter skoletid fra lærerværelset.

Mødepligt: Der er naturligvis mødepligt til alle undervisningstimer, diverse aktiviteter samt til morgenmad, middagsmad og aftensmad samt aftensamling. Der vil desuden være mødepligt til aftenarrangementer, ekskursioner, lejr og andre fællesarrangementer.

Nøgler: Du har selv ansvaret for din nøgle. Det er vigtigt, at du altid låser din værelsesdør og dit skab, når du forlader værelset. Mister du din nøgle, kontaktes pedellen omgående. Mistede nøgler skal erstattes.

Pakkeliste:

 • Dyne – pude – stræklagen – sengetøj – rullemadras
 • Håndklæder – toiletartikler – badetøj
 • Sko og tøj både til indendørs- og udendørsidræt
 • Praktisk arbejdstøj og fodtøj - også til udendørs brug til værkstederne
 • Rideudstyr (hvis du vælger ridning som valgfag)
 • Cykel + cykelhjelm
 • Sundhedskort både det gule og blå
 • Gyldigt pas
 • Kop til værelset
 • Alt som er med til at gøre din fritid indholdsrig, fx rulleskøjter, skateboard, spil til værelset m.v.

PC: Det er tilladt at medbringe PC på eget ansvar.

Post til elever: Post udleveres dagligt. Adressen er: Stubbekøbing Efterskole, Gl. Landevej 27B, 4850 Stubbekøbing, att.: ELEVNAVN

Rengøring: Du skal selv gøre dit værelse rent og holde det pænt og ordentligt. En gang om ugen gøres der ekstra rent på værelset. Alle skolens elever får desuden et område, som skal passes hele året.

Sidste skoledag: Sidste skoledag er lørdag d. 25. juni 2022.

Spisesalen: Eleverne har faste siddepladser. Der opretholdes god bordskik. Der må ikke fjernes porcelæn, bestik, glas mm. fra spisesalen.

Stortur: Der er planlagt stortur i uge 17 (2022). Alle skal deltage i lejrturen, da dette er obligatorisk og en del af undervisningen. Nærmere oplysninger kommer senere. Lejrskolen er inkluderet i elevbetalingen.

 Sygdom: Bliver du syg, skal det meddeles til vagtlæreren. Melder du dig syg, gælder det normalt for hele dagen, hvor du skal blive på dit værelse, og hvor du får bragt mad til. Hvis du er syg og skal hjem, kontakter efterskolen hjemmet.

Transport: Skolen tilbyder gratis buskørsel (busselskab) fra skolen til Nørre Alslev station, når eleverne skal hjem på weekend, og eleverne hentes ligeledes Nørre Alslev station søndag aften (taxaselskab/skolens egen minibus). Obs. tiderne for kørsel til og fra stationen lægges på opslagstavlen i Viggo fra uge til uge.

Tøjvask: Der er vaskemaskiner inkl. vaskepulver og tørretumblere på efterskolen til fri afbenyttelse efter aftale med kontaktlæreren.

Viggo: Skolen benytter Viggo til skriftlig forældrekommunikation. Alle forældre bliver via deres mailadresse oprettet i systemet op til skolestart. Det er muligt at skrive beskeder til skolen, og der er en ”opslagstavle”, hvor vigtige informationer fra Efterskolen bliver lagt ud.

Værelse: Møblerne må ikke flyttes. Egne møbler må ikke medbringes. Der må ikke tilberedes mad på værelserne. Det er IKKE tilladt at medbringe køleskab, fjernsyn, aircondition eller mikroovn el. lign. Du har ansvar for dit værelse og de ting, der stilles til rådighed. Hver dag skal der redes seng, fejes/støvsuges, luftes ud og tømmes skraldespand. En gang om ugen er der en større værelsesrengøring. Gør det til en vane at banke på, før du går ind på andres værelser.

Weekender: Undervisningen slutter kl. 14.25 om fredagen, hvorefter du må rejse hjem.  

Man tilmelder sig weekendliste allerede tirsdag efter middagsmaden, så det er vigtigt at have planlagt dette i god tid. Rejser du andre steder hen end hjem, skal dine forældre meddele det til skolen – hvis man skal med en anden elev hjem, skal begge hjem give skolen besked.

Skolen er åben i alle weekender bortset fra ferier.

Elever, som bliver på skolen i weekenden, følger de planlagte aktiviteter og hjælper med tjanser fx i køkkenet, opvasken samt rengøring.

Elever, som er hjemme i weekenden, skal møde på efterskolen søndag mellem kl. 19.00-21.00. Når du ankommer til efterskolen, skal du som det første melde din ankomst til vagtlæreren. Hvis du ikke møder på efterskolen efter weekenden, meddeles dette af forældrene til vagtlæreren senest kl. 21.00 på tlf. 54 44 17 00.

Bliv elev