Værd at vide

om at være efterskoleelev

Skoleåret 2023/2024

Afbrudt ophold: Hvis en elev afbryder opholdet i utide, opkræves et gebyr på 3.000 kr., og der betales skolepenge løbende uge plus tre uger frem. Derudover betales der for afsluttende værelsesrengøring, dette beløb trækkes fra elevens depositum.

Affaldssortering: På Stubbekøbing Efterskole skal vi sortere vores affald. Der er forskellige skraldestationer rundt omkring på skolen. På dit værelse finder du forskellige affaldsbeholdere, så du kan sortere dit affald. Sørg for jævnligt at tømme dine affaldsbeholdere.

 Arbejdstøj/sko: Medbring arbejdstøj, gammelt tøj, kedeldragt eller lignende til brug i værkstederne – også til udendørs brug.

Blåt sygesikringsbevis: Alle elever skal have et gyldigt blåt sygesikringsbevis, senest ved retur efter efterårsferien 2024. Det blå sygesikringsbevis skal være et fysisk plastikkort.

Brand: Af hensyn til brandfare, er der installeret røgdetektorer på alle værelser, og der er brandslukningsudstyr på alle gange. Ved brandalarm skal alle mødes i skolegården, og brandinstrukserne skal følges. Eleverne informeres om gældende brandinstruks ved skolestart. Derudover afholdes der brandøvelse. Starter man uretmæssigt brandalarmen, er det elevens ansvar, at betale for brandvæsnets udrykning (cirka 6000 kr.)

Cykel: Der skal medbringes en cykel på ankomstdagen. Cyklerne er låst inde i skolens cykelskur, og der åbnes til skuret i fritiden og ved cykelaktiviteter.

Cykelhjelm: Alle skal bruge cykelhjelm på alle cykelture arrangeret af skolen.

Dagsrytme:

7.30:             Vækning

7.55:             Gå til spisesal

8.00:            Morgenmad

8.30:            Opgaver på værelset (lufte ud, rydde op, rede seng, rengøring)

9.00:            1. lektion i klassen (Mandag morgensang i spisesalen)

9.55:             Pause med frugt på torvet

10.20:          2. lektion i klassen

11.00:           Pause

11.10:            3. lektion i klassen

11.50:           Pause

12.00:          Middagsmad i spisesalen

12.55:           4. lektion valgfag/linjefag (tirsdag i klassen)

13.40:           Pause

13.50:           5. lektion valgfag/linjefag (tirsdag i klassen)

14.35:           Pause (onsdag og fredag fri kl. 14.25)

14.45:           6. lektion valgfag (tirsdag i klassen)

15.30:           Fritid (frugt og brød på torvet)

17.30:           Rengøring hver anden uge eller to dage ugentligt

18.00:          Aftensmad i spisesalen

18.45:           Stilletid på værelset

19.30:           Fritid

21.00:           Samling i spisesalen

21.55:           Sige godnat

22.00:          Gå på værelset

22.15:           Slukke teknik (pc, Ipad, mobil m.v.)

22.30:          Slukke lys og sove

Depositum: Ved indskrivning på skolen betales der et depositum på 1000,- kr. Vi forbeholder os retten til at beholde dele af, eller hele beløbet, hvis vi har udgifter til rengøring, ødelagt inventar eller ting, forårsaget af den enkelte elev.

Elevregler: Alle har et medansvar for godt kammeratskab og samvær på Stubbekøbing Efterskole. Vi forventer, at hver enkelt viser hensyn, forståelse og hjælpsomhed over for kammerater, personale og gæster på skolen. Vi forventer, at henstillinger fra personalet efterkommes.

På Stubbekøbing Efterskole gælder følgende

      Hovedregler: (Overtrædelse af disse regler, kan medføre bortvisning fra skolen)

 • Du må ikke udøve fysisk eller psykisk vold, herunder mobning, dette tolereres ikke
 • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller rusmidler af nogen art på skolen og ved rejser til og fra skolen
 • Du skal deltage aktivt og positivt i skolens hverdag
 • Drenge og piger har ikke adgang til hinandens gange og værelser, og seksuelt samvær er ikke tilladt

Øvrige regler:

 • Stubbekøbing Efterskole er en røg- og nikotinfri skole – også i fritiden. Dette gælder også for e-cigaretter, puffbars, snus og lattergas. Bemærk at dette også gælder for gæster på skolen.
 • Energidrik er ikke tilladt på skolen, i fritiden og ved rejser til og fra skolen
 • Du er selv ansvarlig for de ting, som du medbringer til skolen. Husk at tegne forsikring!
 • Du må spille musik på værelset, hvis det ikke generer andre.
 • Indbyrdes køb og salg eleverne imellem er ikke tilladt.

Ferier og forlængede weekender: Se årskalenderen.

Forsikring: Forældre skal SELV tegne forsikring for den enkelte elev. Spørg jeres forsikringsselskab. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle skader, samt ødelagte og bortkomne ting. Vi forbeholder os ret til at forlange erstatning, hvis du ødelægger efterskolens ejendele eller inventar.

Fri: Hvis eleven skal have fri fra skolen, kan det kun ske efter forudgående henvendelse fra forældrene. Det er kun ledelsen, som kan give fri. Vi anmoder forældrene om, kun at bede eleverne fri i yderst begrænset omfang til fx læge/tandlægekonsultationer. Vi slutter ugen fredag kl. 14.25, vi anmoder om, at eleverne først hentes her.

Fritid: I fritiden, dvs. efter skoletid, må du forlade skolens grund, men der er mødepligt til alle måltider og samlinger. Efter kl. 18.00 må du ikke forlade skolens grund.

Fra kl. 22.00 til kl. 7.00 næste morgen skal du være på dit værelse. Kl. 22.30 skal du være i seng, og lyset skal være slukket.

Glemte ting: Ejendele som fx cykler, tøj o.l. og som glemmes på skolen ved afslutningen af skoleåret eller ved afbrudt ophold, opbevares på skolen i op til 6 måneder. Herefter vil det overdrages til genbrug.

Gæster: Forældre og andre pårørende er velkomne til at besøge eleven på skolen. Besøg af gæster skal aftales med vagtlæreren. Ved ankomst og afrejse, skal vagtlæreren informeres. Dette sker af hensyn til planlagte aktiviteter.

Højtalere og musik: Du må gerne afspille musik fra en højtaler på dit værelse. Lydniveauet skal være moderat, så du kan have en samtale uden at råbe! Hvis du har svært ved at overholde dette, kan din højtaler blive inddraget, og der vil blive lavet en aftale om hvornår, du får den tilbage. Når du befinder dig på skolens fællesområder, må du kun afspille lyd fra din telefon/tablet/andet ”i ørerne”. Der må ikke afspilles musik i timerne, medmindre, det er aftalt med en lærer.

Internet og it-regler: Der er trådløst netværk på skolen, som er slukket om natten.

Vi accepterer ikke grimt sprog, grænseoverskridende adfærd og hadefulde beskeder på SMS, Messenger, SnapChat og andre sociale medier.

Knallert/El-løbehjul: Må gerne medbringes, men må kun benyttes til og fra skolen i forbindelse med weekend og vil være låst inde de andre dage.

Kontaktlærer: Hver elev får tildelt en kontaktlærer, som er en lærer fra ens klasseteam. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til hjemmet. Kontaktlæreren kan ikke give fri ifm. tandlæge/lægebesøg eller andet – det er kun ledelsen, der kan det.

Kontakt mellem skole og hjem: Som forældre, har I ansvar for at tjekke Viggo og opdatere jer ift. de nyheder og beskeder vi sender til jer. Vi bestræber os på at svare på beskeder sendt til os i Viggo inden for 48 timer. I weekender og ferie kan I ikke forvente svar på Viggo. Skolens kontor træffes som udgangspunkt alle hverdage mellem 08-15.30 på telefonen. Ønsker I at tale med en specifik lærer/ansat, kan vedkommende kontaktes gennem Viggo, eller der kan gives telefonisk besked til kontoret. Lærerne har ikke egne arbejdstelefoner. Efter 15.30 stilles telefonen om til den vagthavende lærer. Der er en skole/hjem samtale i løbet af skoleåret, fredag d. 1. december 2023 om eftermiddagen/aftenen. Invitation følger når vi nærmer os.

Kostpolitik: På Stubbekøbing Efterskole er skolens kost- og madkultur vægtet højt. Vi vil gerne bidrage til gode madvaner i form af sund og varieret kost. Det er obligatorisk at være til stede i spisesalen til alle måltider.

Læge/tandlæge: Lægehuset i Stubbekøbing, kan KUN benyttes ved akut opstået sygdom, og selv i disse tilfælde oplever vi, at det er svært at få en tid. Lægebesøg/tandlægebesøg hos egen læge bedes så vidt muligt lagt i forlængelse af weekenden, enten mandag eller fredag.

Medicin: Det skal oplyses til efterskolen, hvis du bruger nogen form for medicin. Dette gælder også almindelig håndkøbsmedicin. Medicinen opbevares i et aflåst skab på lærerværelset, hvorfra det udleveres. Der SKAL udfyldes medicinseddel på alle elever, også selv om eleven kun får håndkøbsmedicin ved behov, fx alm. smertestillende. Elever må ikke have nogen form for medicin på værelset, dette gælder også håndkøbsmedicin. Eleven SKAL selv medbringe almindelig smertestillende, i form af Panodil, Pamol el.lign. til brug ved mindre ubehag og smerter.
ALLE ændringer i medicin skal meldes skriftligt til den medicinansvarlige. Vi udleverer medicin på faste tidspunkter, ofte ifm. måltiderne.

Mobiltelefon: Undervisningstiden er mobilfri, og alle elever skal aflevere deres telefon på skolens kontor inden undervisningens start. Du skal slukke din telefon, inden du afleverer den. Telefonen udleveres efter skoletid fra lærerværelset. Mobiltelefoner, iPads/tablets, airpods/høretelefoner må ikke benyttes i spisesalen.

Mødepligt: Der er naturligvis mødepligt til alle undervisningstimer, diverse aktiviteter samt til morgenmad, middagsmad og aftensmad samt aftensamling. Der vil desuden være mødepligt til aftenarrangementer, ekskursioner, lejr og andre fællesarrangementer.

Nøgler: Du har selv ansvaret for din nøgle. Det er vigtigt, at du altid låser din værelsesdør og dit skab, når du forlader værelset. Mister du din nøgle, kontaktes pedellen omgående. Mistede nøgler skal erstattes.

Opladere: Det er kun tilladt at bruge CE-godkendte adaptere og opladeres på skolen. Dette skyldes øget brandfare, ved teknisk udstyr der ikke har CE-godkendelsen.

Pakkeliste:

 • Dyne – pude – to stræklagner – to sæt sengetøj – en rullemadras (str. 80x200)
 • Håndklæder – toiletartikler – badetøj - regntøj
 • Sko og tøj både til indendørs- og udendørsidræt
 • Praktisk arbejdstøj og fodtøj - også til udendørs brug til værkstederne
 • Rideudstyr (hvis du vælger ridning som valgfag. Hjelme kan lånes på rideskolen)
 • Cykel + cykelhjelm
 • Sundhedskort både det gule og det blå
 • Gyldigt pas
 • Kop til værelset
 • Alt, som er med til at gøre din fritid indholdsrig, fx rulleskøjter, skateboard, spil til værelset m.v.

Pas: Alle elever skal have et gyldigt pas, senest ved efterårsferien 2024.

 PC: Det er tilladt at medbringe PC på eget ansvar. Du skal selv tegne forsikring. Du SKAL have et antivirusprogram på din egen computer – dette skal du selv sørge for.

Post til elever: Post udleveres dagligt. Adressen er: Stubbekøbing Efterskole, Gl. Landevej 27B, 4850 Stubbekøbing, att.: ELEVNAVN

Rengøring: Du skal selv gøre dit værelse rent, og holde det pænt og ordentligt. En gang om ugen gøres der ekstra rent på værelset. Alle skolens elever får desuden et område af skolen, som skal rengøres hele året.

Sidste skoledag: Sidste skoledag er lørdag d. 22. juni 2024.

Skoletøj: Der vil på forældredagen i september, være mulighed for at købe tøj, med skolens logo samt elevens eget navn. Dette er en udgift hjemmet selv skal afholde. Alle elever får én t-shirt af skolen med logo og navn.

Spisesalen: Eleverne har faste siddepladser. Der opretholdes god bordskik. Der må ikke fjernes porcelæn, bestik, glas mm. fra spisesalen.

Stortur: Vi forventer at tage på stortur i uge 17 (2024). Destinationen er endnu ikke fastlagt. Alle skal deltage i stortur og lejrskoler, da dette er obligatorisk og en del af undervisningen. Nærmere oplysninger kommer senere. Betaling for stortur og lejrskoler, er inkluderet i elevbetalingen.

 Sygdom: Bliver du syg, skal det meddeles til vagtlæreren. Melder du dig syg, gælder det normalt for hele dagen, hvor du skal blive på dit værelse. Din værelseskammerat eller en lærer vil sørge for, at du får mad bragt til værelset. Skolens ansatte vurderer løbende din tilstand, og kan vurdere at du skal hjem. Dette sker kun efter hjemmet er kontaktet.

Søndag: Er dit barn af den ene eller anden årsag forhindret i at komme retur til skolen søndag aften efter en weekend, SKAL I give besked til vagten på telefonnummer 54441700.

Telefontider på kontoret:

Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 08.00-10.00, kl. 10.30-12.00, kl. 12.30-15.30

Onsdag: kl. 09-10, kl. 10.30-12, kl. 12.30-15.30

Fredag: kl. 08-10, kl. 10.30-12, kl. 12.30-14.30

Transport: Skolen tilbyder gratis buskørsel (busselskab) fra skolen til Nørre Alslev station, når eleverne skal hjem på weekend fredag, og eleverne hentes ligeledes på Nørre Alslev station søndag aften (taxaselskab/skolens egen minibus). Obs.: tiderne for kørsel til og fra stationen lægges på opslagstavlen i Viggo fra uge til uge. Afgangs- og ankomsttidspunkterne er som udgangspunkt fastlagte, og der kan ikke forventes afhentning på andre tidspunkter, uden helt særlig aftale, eller hvis der sker pludselige ændringer ift. togtiderne.

Tøjvask: Der er vaskemaskiner inkl. vaskepulver og tørretumblere på efterskolen, til fri afbenyttelse. Vasketider- og rum deles ligeligt mellem de forskellige klasser. Vasketider aftales i klasserne. Tøjvask i weekenden aftales med vagthavende lærer.

Viggo: Skolen benytter Viggo til skriftlig forældrekommunikation. Alle forældre bliver via deres mailadresse, oprettet i systemet før skolestart. ALLE former for oplysninger og dokumenter med personfølsomme oplysninger, skal sendes via Viggo. Dette skyldes kravene til overholdelse af GDPR. Det er muligt at skrive beskeder til skolens ansatte, sekretæren og vores medicinansvarlige. Der er en ”opslagstavle”, hvor vigtige informationer fra Efterskolen bliver lagt ud.

Værelse: Møblerne må ikke flyttes. Egne møbler må ikke medbringes. Der må ikke tilberedes mad på værelserne. Det er IKKE tilladt at medbringe køleskab, fjernsyn, aircondition, mikroovn el.lign. Du har ansvar for dit værelse og de ting, der stilles til rådighed af skolen. Der må KUN opsættes ting/billeder/lyskæder osv. med ”elefantsnot” på døre og vægge. Hver dag skal der redes seng, fejes/støvsuges, luftes ud og tømmes skraldespand. En gang om ugen, er der en større værelsesrengøring. Gør det til en vane at banke på, før du går ind på andres værelser.

Weekender: Undervisningen slutter kl. 14.25 om fredagen, hvorefter du må rejse hjem.  

Man tilmelder sig weekendliste allerede tirsdag efter middagsmaden, så det er vigtigt at have planlagt dette i god tid. Rejser du andre steder hen end hjem, skal dine forældre meddele det til skolen – hvis man skal med en anden elev hjem, skal begge hjem give skolen besked.

Skolen er åben i alle weekender bortset fra ferier.

Elever, som bliver på skolen i weekenden, skal følge de planlagte aktiviteter og hjælper med tjanser fx i køkkenet, opvasken, samt rengøring.

Elever, som er hjemme i weekenden, skal møde på efterskolen søndag mellem kl. 19.00-21.00. Når du ankommer til efterskolen, skal du som det første melde din ankomst til vagtlæreren, samt aflevere eventuel medicin. Hvis du ikke møder på efterskolen efter weekenden, meddeles dette af forældrene til vagtlæreren senest kl. 21.00 på tlf. 54 44 17 00.

Bliv elev Rundvisning