Medarbejdere

Ledelse og administration


Martin Paulsen

Forstander

Rikke Romme

Skolesekretær

Mirjam Sode-Larsen

Viceforstander & Vejleder

Lærere


Bettina Mortensen

Lærer

Cecilie Paulsen

Lærer

Christopher Sørensen

Lærer

Finn Mortensen

Lærer

Kaj Larsen

Lærer

Lisbet Rønne-Rasmussen

Lærer

Marianne Jakobsen

Lærer

Ole Randerup

Lærer

Pernille Løppenthin

Lærer

Thomas Højgaard

Lærer

André Jarlstrøm

Lærer

Thomas Roswall

Lærer

Støttelærere og årsvikarer


Anja Svensson

Støttelærer

Dorte Vinder

Støttelærer

Nikolaj K. Mogensen

Støttelærer

Silas Rosenkvist

Støttelærer

Køkken og pedel


Heino Dukholm

Køkkenleder

Gitte Munch

Køkkenassistent

Lars Nielsen

Pedel

Richard Nordstrøm

Pedelmedhjælper

Valerie Mukankusi

Rengøringsassistent

Bliv elev