Vejledning på

Stubbekøbing Efterskole

I forbindelse med vejledningen, tilbydes alle elever individuel vejledning, som skal hjælpe med uddannelsesvalg, når tiden på efterskolen er slut. Der vil i de fleste elevers tilfælde også blive afholdt møder med forældre, sagsbehandler og kommunal UU-vejleder, så eleven hjælpes videre på bedste vis. 

Som elev på Stubbekøbing Efterskole vil vi gerne hjælpe dig med at komme i praktik og brobygningsforløb. Dette sker ud fra en individuel vurdering og efter samtale med din kontaktlærer og skolens vejleder.

Vejledningsprocessen begynder i september/oktober.

Skolens brochure

Klik nedenfor for at læse skolens informationsbrochure

Læs brochuren her

Bliv elev Rundvisning