Om skolen

Værdigrundlag

Stubbekøbing Efterskole har et kristent værdigrundlag, og optager alle elever uanset tro.

Med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn opfatter vi alle mennesker som ligeværdige og unikke, hvorfor alle skal behandles med respekt og forståelse uanset livsvilkår og livssituation.
I hverdagen kommer det til udtryk gennem den måde, hvorpå skolens medarbejdere møder eleverne.
Det kommer også til udtryk ved vores daglige morgen- og aftenandagt, hvor en lærer med udgangspunkt i værdigrundlaget udfolder det i et hverdagsperspektiv.

Se og hør mere om en andagt:

Afspil video

Bliv elev Rundvisning