Fremtidslinien

På Fremtidslinien arbejdes der målrettet med yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for den enkelte elev.
Ved at følge et undervisningsforløb på Fremtidslinien vil eleven kunne afklares i forhold til hvilken uddannelsestype der i fremtiden vil kunne klares.
Fx EGU, STU eller EUD.
En del af undervisningsforløbet på Fremtidslinien indeholder praktik og et brobygningsforløb i samarbejde med CELF Nykøbing F.

I undervisningsforløbet vil der desuden generelt blive fokuseret på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.
Det betyder konkret, at der arbejdes på mange niveauer tilpasset den enkelte elevs behov.
Eleven vil fx blive udfordret i ny faglig viden, at tage ansvar for personlig hygiejne, løse konflikter i fællesskab med andre, lære mere om sig selv og andre.

Undervisningsforløbet differentieres derved til den enkelte elevs behov.
I dette krydsfelt af undervisningsområder, udfordres eleven til at udvikle sig i forhold til det fremtidige voksenliv og gøres uddannelsesparat.

No valid json found