Økonomi

Herunder følger priserne pr. uge samt priser for personlig støtte:

I 2019-20 er prisen 2.300 kr. pr. uge.

Beløbet reduceres med statsstøtten 
(klik her for selv at beregne forældrebetalingen, på efterskolerne.dk's hjemmeside)

Personlig støtte
Støttetimer til praktisk hjælp til handicappede i hverdagen og weekends: Kr. 350,- pr. time.
Personlig støtte til social udvikling: Kr. 450,- pr. time.

Anbragte børn
Skolen råder over et mindre antal pladser efter SEL § 66, stk. 1, nr. 7.
Benyttes disse er ugeprisen kr. 3.000.